Rangering av hendene

I poker er det den beste femkortshånden som gjelder, og under følger de ulike kombinasjonene rangert fra best til dårligst.

Royal Flush

Hånd med A-K-Q-J-T i samme farge kalles Royal Flush, og er den beste hånden i poker.

Straight Flush

Denne hånden er identisk med Royal Flush, bortsett fra at den ikke har ess på topp. Rangeres ut i fra hvilket kort som er på topp. Eksempel: K-Q-J-T-9.

Fire like/Fjers

Hånd bestående av fire kort med samme tallverdi. Rangeres ut i fra tallverdi, hvor A er best.

Fullt hus

Dette er en hånd sammensatt av henholdsvis to og tre like kort. Den høyeste kombinasjonen av tre like kort gjelder ved sammenligning av to fulle hus. Eksempel: J-J-K-K-K slår K-K-Q-Q-Q .

Rangering av hendene

Flush

Hånd med fem kort i samme farge. Flushen med det høyeste kortet vinner.

Straight

Dette er en hånd med fem kort i rekkefølge, uavhengig av farge. Også her vinner straighten med det høyeste kortet på topp.

Tre like/Tress

Hånd bestående av tre kort med samme tallverdi. Rangeres ut i fra tallverdi, hvor A er best.

To par

Hånd med to sett par. Dersom flere har samme par, vinner det neste paret med høyest tallverdi.

Par

Hånd med to like kort. I tilfeller der flere har samme par, gjelder det høyeste kortet på hånden om kicker.

Høyeste kort

Hånden med høyest kort vinner. Har flere spillere samme toppkort, gjelder neste kort osv. Ved identiske hender deles potten.