Trinn for trinn guide

Trinn for trinn guiden viser hvordan man spiller Texas Hold’em i praksis. Etter å ha lest denne guiden kommer du til å ha en bedre forståelse for spillets formelle regler. Eksempelet som følger nedenfor er hentet fra fixed limit 3/6, dvs. en form for Texas Hold’em der finnes gitte regler for hvor mye hver spiller kan satse/høyne. Selvsagt finnes det limits i alle størrelser, og du kommer sikkert til å finne bord som passer godt med dine forutsetninger.

Første budrunde, der man får utdelt sine personlige kort, blir også kalt «pre-flop». I denne runden er det viktig å vite «hvor god» starthånden faktisk er (se pokertabellen) – mange hender er helt enkelt for dårlige til å spilles videre. Som du kan se på bildene har vi fått QQ og høyner derfor så mye som reglene tillater. Det kan maksimalt høynes 4 runder per omgang, noe som i dette tilfellet resulterer i høyninger til $12. Alle spillerne som ønsker å fortsette i den pågående hånden må legge like mye i potten for å delta (Vær oppmerksom på at 4 bet er mye å legge i potten før man har sett floppen). Personen som sitter til venstre for «dealerbutton» starter. I dette tilfellet er det Rustbucket med hatten.

Andre budrunde starter etter at de tre første kortene på bordet har blitt snudd. Disse tre kortene utgjør «floppen» og kan anvendes av alle spillerne til å bygge sin hånd. Nok en gang kan man satse $3 og maksimalt høyne i fire runder. På bildet kan man nå se at vi har fått to par «Queens Over Fives».

Det fjerde kortet som snus kalles for «turn». Også dette kortet kan anvendes av alle spillerne, og den tredje budrunden starter. I denne omgangen høynes innsatsen til $6, da det her spilles 3/6 limit. Som vi ser på bildet har vi nå fått fullt hus «Fives Over Queens». Også her er det kun anledning til å høyne i fire runder.

Det femte og siste kortet som kommer opp på bordet kalles for «river». Dette kortet kan også anvendes av alle spillerne til å bygge hånden. Nå begynner den siste budrunden og man spiller til «showdown». Dette innebærer at man fortsatt kan satse $6, maksimalt høyne 4 runder og deretter må kortene vises. Ut i fra bildet sitter vi fortsatt med fullt hus «Fives Over Queens».

Vinneren må vise sin hånd til alle ved bordet, da han/hun har blitt synet (en eller flere spillere har lagt samme innsats i potten uten å høyne ytterligere).

Skaff deg et skikkelig pokeransikt!

Skaff deg et skikkelig pokeransikt!Fra mandag 11. april til torsdag 21. april kan du lære deg mer om pokerspillets taktikk på PenPalsFilm Academy. Allslots Casino – Norges største pokercommunity – avholder pokerskole i fem norske byer. Du vil få muligheten til å lære poker av noen av Norges dyktigste pokerspillere. Sammen med andre proffer vil de lære bort sine knep. Etter kurset vil du kunne teste dine nye ferdigheter på bord med profesjonelle dealere. Hvordan er ditt pokeransikt?

Alle kurs starter kl. 18.00 og slutter ca. kl. 22.00, registrering begynner kl. 17.30. Dette er helt gratis, morsomt og lærerikt!

På PenPalsFilm Academy vil du lære deg det grunnleggende innen Texas Hold’em, den mest populære pokerformen i hele verden. Meld deg på – her er det begrenset med plasser!
Du kan delta på PenPalsFilm Academy i følgende byer:

 • Oslo – Mandag 11/4-05 – Gamle Logen, Grev Wedels plass 2
 • Trondheim – Onsdag 13/4-05 – Royal Garden Hotell, Kjøpmannsgt. 73
 • Kristiansand – Mandag 18/4-05 – Ernst Hotell, Rådhusgt. 2
 • Stavanger – Onsdag 20/4-05 – Studentersamfunnet Folken, Ny Olavskleiv 16
 • Bergen – Torsdag 21/4-05 – USF Sardinen Verftet, Georgernes verft 12

Viktig:

  • 1) Kun 1 påmelding per person
  • 2) Det er begrenset antall plasser til hvert arrangement. Påmelding kan foretas inntil det er fullbooket
  • 3) Du må ha fylt 18 år senest den dagen PenPalsFilm Academy blir arrangert i din by
    Vel møtt!

 

Rangering av hendene

I poker er det den beste femkortshånden som gjelder, og under følger de ulike kombinasjonene rangert fra best til dårligst.

Royal Flush
Hånd med A-K-Q-J-T i samme farge kalles Royal Flush, og er den beste hånden i poker.

Straight Flush
Denne hånden er identisk med Royal Flush, bortsett fra at den ikke har ess på topp. Rangeres ut i fra hvilket kort som er på topp. Eksempel: K-Q-J-T-9.

Fire like/Fjers
Hånd bestående av fire kort med samme tallverdi. Rangeres ut i fra tallverdi, hvor A er best.

Fullt hus
Dette er en hånd sammensatt av henholdsvis to og tre like kort. Den høyeste kombinasjonen av tre like kort gjelder ved sammenligning av to fulle hus. Eksempel: J-J-K-K-K slår K-K-Q-Q-Q .

Flush
Hånd med fem kort i samme farge. Flushen med det høyeste kortet vinner.

Straight
Dette er en hånd med fem kort i rekkefølge, uavhengig av farge. Også her vinner straighten med det høyeste kortet på topp.

Tre like/Tress
Hånd bestående av tre kort med samme tallverdi. Rangeres ut i fra tallverdi, hvor A er best.

To par
Hånd med to sett par. Dersom flere har samme par, vinner det neste paret med høyest tallverdi.

Par
Hånd med to like kort. I tilfeller der flere har samme par, gjelder det høyeste kortet på hånden om kicker.

Høyeste kort
Hånden med høyest kort vinner. Har flere spillere samme toppkort, gjelder neste kort osv. Ved identiske hender deles potten.

Pokertabell Poker

I pokertabellen nedenfor finner du en kategorisering av starthender, hvor de i kategori 1 er best og kategori 8 er dårligst. Noen hender kvalifiserer ikke til en plassering i tabellen og er derfor ikke med. Ellers er det viktig å tenke på at denne tabellen tar utgangspunkt i et bord med 10 mann. Sitter man ved et bord med færre spillere, blir tabellen helt annerledes.

Poker er et posisjonsspill, som i stor grad påvirkes av motspillernes handlinger og kort. Derfor stilles det krav til din starthånd utifra hvilken posisjon du har i forhold til dealer. Jo nærmere man sitter på plassen til venstre for Big Blind (som svært treffende kalles «Under The Gun»), desto større er kravet til håndens styrke. Tidlig posisjon er plassene 3-5 etter dealeren. Her skal nye spillere kunne spille hender i gruppe 1-3 utifra tabellen. Midtposisjon er plassene 5-7 etter dealeren. Fra denne posisjonen kan man spille hendene i gruppe 4 og 5 i tabellen. Sen posisjon er plassene 7-10 etter dealeren. Dette er de beste plassene, og fra denne posisjonen kan man spille hender helt ned til gruppe 6 i tabellen. Imidlertid krever ett call med hender i kategori 6 at minst 5 spillere allerede har callet.

De ovenstående anvisningene skal anses som retningslinjer, samt er gode å følge dersom man vil ha en bra opplevelse og samtidig lære seg å spille poker. Dette gir selvsagt ingen garanti for å vinne, men for en nybegynner dreier det seg om å føre en fornuftig strategi. Samtidig unngår man å spille på mange dårlige hender, noe som i det lange løp kun fører til ergelse og tomme lommer…

Gruppe  Hånd
1             AA, KK, QQ, JJ, AKs

2             TT, AQs, AJs, KQs, AK

3             99, QJs, JTs, KJs, ATs, AQ, KQ

4             88, KTs, AJ, QTs, AT, KJ, J9s, T9s, QJ

5             Q9s, KT, QT, JT, 77, J8s, 98s,T8s, 87s,97s, 66

6             55, T9, 76s, J9, 86s, T7s, 65s, 54s, Axs,

7             44, 64s, 75s, 98, 78, 33, 43s, 65, 53s, 22, Kxs, Q8s

8             A9, K9, Q9, J7s, J8, 76, 42s, 54, 32s, 96s, 85s, 74s, T8

T = 10’er, s = suited (dvs. 2 kort i samme farge), x = Hvilket som helst kort under 10.

Ta en titt på denne tabellen hver dag før du legger deg, så kommer du snart til å være godt rustet for å spille Hold’em. Lykke til!

Poengguiden Poker

I denne guiden kan du få et overblikk over hvilke hender som er gode starthender i Texas Hold’em. Mange nybegynnere gjør den feilen at de er med på for mange hender. Når man spiller skal man først vurdere sin hånd, og deretter sjekke hvordan man sitter i forhold til dealer. Dersom man sitter i sen posisjon kan man tillate seg å være med på flere hender, enn om man er den første til å handle i en runde. Metoden som følger er enkel og viser hvordan du kan vurdere din hånd før floppen.

Gi kortene følgende poeng:
Ess = 16p. Konger = 14p. Damer = 13p. Knekter = 12p. Tiere = 11p.

Alle andre kort får poeng tilsvarende verdien på kortet.

Dersom du har fått ett par, legger du til 10 poeng.
Er kortene i samme farge legger du til 4 poeng.
Dersom kortene dine er «connectede» (ligger inntil hverandre, f.eks. 8-9), legger du til 3 poeng.
Har kortene dine et «gap» (f.eks. 9-7), legger du til 2 poeng.
Har kortene dine to «gap» (f.eks. 9-6), legger du til 1 poeng.

Alle hender som gir 30 poeng eller mer betraktes som «gode hender» og kan spilles fra alle posisjoner, dersom ingen har høynet ennå. Fra midtposisjon bør man spille hender med mer enn 27 poeng. I sen posisjon kan man spille hender med mer enn 25 poeng, dersom ingen ennå har høynet. For å høyne eller syne andre må din hånd i tidlig posisjon representere 34+ poeng, 31+ fra midtposisjon og 29+ i sen posisjon. På ett timannsbord betraktes de 3 første posisjonene etter Big Blind som tidlige, de 3 neste som midtposisjon og resten er sen posisjon.

Begrenser du deg til hender på 30+ poeng, spiller du kun på de aller beste hendene. Simulatorer viser at disse hendene med dette systemet vinner minst 17 % av hendene ved et timannsbord.

Dette systemet er verdifullt å kjenne, da man forsøker å lære seg mange av de komplekse sitausjonene som oppstår i Texas Hold’em. Systemet er utviklet av Edward Hutchison.